Web Tasarımı ve Reklam Teorisi

Emile Perron

İnternet, firmalara geniş kitlelere ulaşma olanağı sağlamakla birlikte, rekabetin daha yoğun olduğu bir mecradır. Web tasarımı karar verirken ve internet stratejilerini hazırlarken sizinle aynı işi yapan ve aynı hizmeti veren birçok firmanın internette temsil edildiğini unutmamanız gerekir. Onların önüne çıkabilmek ve kitleye hitap edebilmek için ise öncelikle reklam teorisine ve pazarlama ilkelerine hâkim olmanız gerekiyor.

Diğer yandan, tüketici kitlesinin internet üzerinden pazarlanan hizmetlere daha şüpheli yaklaştığı da bilinmekte. Bu bakımdan görsel sunumun tek başına yeterli olmayacağını belirtmek gerekiyor. Ürünün veya hizmetin iddialı olması gerektiği gibi, bu iddianın ispat edilebilmesi ve tüketicinin ürünün kalitesine ikna edilmesi gerekir.

 

Reklamcılığın Temel İlkeleri

Tarihçiler reklamcılığın M.Ö.3000’li yıllara kadar dayandığını ifade etseler de, modern reklamcılığın ve bugün geçerli olan pazarlama ilkelerinin 1920’li yıllarda var olmaya başladığını söyleyebiliriz. Endüstri üretimi arttıkça serbest piyasa rekabeti sıkılaştı ve firmalar kendileriyle aynı işi yapan rakiplerinin önüne geçip kitleye hitap edebilmek için reklamcılık çalışmalarına başladılar. Modern reklam stratejilerinin temelde üç amacı bulunuyor:

  • Öğrenmek (Learn)
  • Sevmek/Benimsemek (Like)
  • Yapmak/Gerçekleştirmek (Do)

Bu prensiplere göre pazarlanan ürün ya da hizmetin öncelikle müşteriye tanıtılması, daha sonra müşterinin beğenisinin kazanılması ve ürünü veya hizmeti kullanmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Açmak gerekirse, hizmeti satabilmek için tüketicinin bilgilenme, ikna olma ve satın alma evrelerinden geçmesi gerekir. Web tasarımı ile bu ilkeler dâhilinde hareket etmekte fayda var. Nitekim basit bir Google aramasıyla bile binlerce firmanın reklamına maruz kalan tüketicinin, sizi seçmesi için ciddi anlamda ikna olması ve sunumunuzda diğerlerinden farklı bir şeyler görebilmesi gerekiyor.

 

Nasıl Bir Web Tasarımı Seçilmeli?

Tasarım, internet reklamcılığının ilk ve en önemli aşamasıdır. Bilindiği gibi tüketicinin algısı görsellikle başlar ve sunduğunuz hizmet ne kadar kaliteli olursa olsun, kötü veya hitap ettiğiniz kitle ile uyumsuz bir görsel tasarım irrite edici olacak, kitleyi olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden öncelikle verdiğiniz hizmete en uygun tasarımı bulmalısınız.

Ancak standart bir tasarım da hizmetinizin albenisini arttırmayacaktır. Müşteriyi ürününüzün iyi olduğuna değil farklı olduğuna ikna etmeniz gerekiyor. Bu yüzden tasarımın çarpıcı, ikna edici ve uyumlu olması son derece önemli.

Bu bakımdan tasarım aşamasına geçmeden önce bir pazar araştırması yapmak faydalı olacaktır. Sitenizin tasarımı ne kadar iyi olursa kullanıcı firmanızın ürünleri hakkında o kadar bilgilenmek isteyecek ve ikna olma olasılığı yükselecektir.

 

Tasarım ve İçerik Uyumu

Tasarım, kullanıcının firmanızı ve hizmetinizi fark etmesini sağlar. Web tasarımı bu bakımdan reklam görselleriyle ve logo tasarımıyla benzerlik taşır. Temel amacı tüketiciyi görsel açıdan etkilemek ve çekmektir. Ancak bu tek başına yeterli değil. Tüketicinin firmanızın hizmetlerinden yararlanmayı istemesi için sunduğunuz hizmeti kullandığında kârda olacağını, beklentisinin karşılanacağını düşünmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için yapmanız gereken ise içerik geliştirmek.

İçerik üretimi aynı bir konu, ancak web tasarımı ile ilişkisine de değinmek gerekiyor. Her şeyden önce, üretilen içerikle tasarımın tutarlı olması ve içeriklerin firmanın iddiasını yansıtması, ispat etmesi gerekir. Kullanıcıyı öğrenme ve beğenme evrelerinden geçirebilmek için içerik yönetimi son derece önemlidir.

Sonuç olarak, web tasarımı karar vermeden önce reklamcılık ilkelerine göz atmakta ve kitleye ulaşılmasına yardımcı olacak çözümler üretmekte fayda var. Müşteri kitlenize hitap edecek ve firmanıza marka değeri kazandıracak bir tasarım için ise kitlenizi analiz edip yaratıcı tasarımlar üretebilen bir kreatif ajans ile çalışmanız faydalı olacaktır. Standart bir web tasarım bilgisinin internette başarılı olmak için tek başına yeterli olmayacağını unutmamanız gerekir.


Also published on Medium.